Komornik nie prowadzi egzekucji z nieruchomości, zobacz co możesz zrobić jako osoba trzecia a nie wierzyciel

art. 8. Oto kilka możliwości prawnych, które można podjąć w celu zmobilizowania komornika do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości:

1. Wniosek o nadzór ministra sprawiedliwości – zgodnie z art. 106a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji istnieje możliwość wniesienia przez osobę zainteresowaną (np. wierzyciel lub dłużnik) o nadzór ministra sprawiedliwości nad pracą komornika. Minister ma wówczas prawo do wydania poleceń komornikowi w celu skutecznego przeprowadzenia egzekucji.

2. Skarga na bezczynność komornika – jeśli komornik nie podejmuje działań w celu przeprowadzenia egzekucji, wierzyciel może złożyć skargę na bezczynność komornika do sądu okręgowego właściwego dla siedziby komornika. Sąd zobowiąże wówczas komornika do podjęcia działań egzekucyjnych.

3. Złożenie skargi do Izby Komorniczej – jeśli komornik działa niezgodnie z prawem lub zaniedbuje swoje obowiązki, można złożyć skargę do Izby Komorniczej. Izba może przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne przeciwko komornikowi lub zobowiązać go do podjęcia działań egzekucyjnych.

4. Wniosek o zmianę komornika – jeśli dotychczasowy komornik nie przeprowadza egzekucji z nieruchomości, można złożyć wniosek o zmianę komornika. Wniosek taki składa się do sądu właściwego dla siedziby komornika.

5. Wniosek o zastępstwo procesowe – jeśli dłużnik nie ma komornika, który przeprowadzałby egzekucję z nieruchomości, można złożyć wniosek o zastępstwo procesowe do sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Sąd wyznaczy wówczas komornika do przeprowadzenia egzekucji.

PODSTAWY PRAWNE

1. Nadzór ministra sprawiedliwości nad pracą komornika:
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), art. 151 i art. 157.

2. Skarga na bezczynność komornika:
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1736, z późn. zm.), art. 115 i art. 116.

3. Złożenie skargi do Izby Komorniczej:
– Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), art. 95 i art. 96.

4. Wniosek o zmianę komornika:
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), art. 157.
– Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 56.

5. Wniosek o zastępstwo procesowe:
– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1736, z późn. zm.), art. 102 i art. 103.