Trochę o wykupie wierzytelności od NSFIZ

art. 6 Bardzo ogólny sposób na NSFIZ i kilka argumentów do negocjacji do złożenia oferty.

Przykładowy sposób postępowania

1. Sprawdzenie dokumentacji – należy w pierwszej kolejności uzyskać od NSFIZ dokumentację dotyczącą wierzytelności, które chce się wykupić. Należy dokładnie przeanalizować dokumenty, aby zrozumieć charakter wierzytelności oraz warunki i zobowiązania związane z ich wykupem.

2. Wycena wierzytelności – na podstawie analizy dokumentacji oraz szacunków wartości wierzytelności, należy dokonać wyceny i określić cenę, jaką jest się gotowym zapłacić za wykup wierzytelności.

3. Negocjacje – po określeniu ceny, należy nawiązać kontakt z właściwą osobą w NSFIZ i rozpocząć negocjacje. Celem negocjacji jest osiągnięcie porozumienia co do warunków wykupu wierzytelności.

4. Umowa – po zakończeniu negocjacji, jeśli uda się osiągnąć porozumienie, należy podpisać umowę z NSFIZ. W umowie powinny być określone szczegóły dotyczące wierzytelności, cen, terminów płatności, itp.

5. Zapłata – po podpisaniu umowy, należy uiścić należną kwotę za wykup wierzytelności.

6. Przeniesienie wierzytelności – po dokonaniu płatności, NSFIZ przekazuje prawa do wierzytelności na rzecz kupującego.

Argumenty do negocjacji

 • Szybsze odzyskanie środków – sprzedaż wierzytelności może umożliwić wierzycielowi szybsze odzyskanie swoich pieniędzy niż w przypadku oczekiwania na spłatę przez dłużnika.
 • Minimalizacja ryzyka – sprzedaż wierzytelności pozwala wierzycielowi uniknąć ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika lub dalszym opóźnieniem spłaty.
 • Uniknięcie kosztów i stresu – wierzyciel nie musi ponosić kosztów związanymi z dochodzeniem wierzytelności, jak również nie musi dłużej się martwić i przejmować sytuacją.
 • Elastyczność – wierzyciel może sprzedać swoją wierzytelność za cenę, która mu odpowiada, co daje mu elastyczność w wykorzystaniu swoich środków.
 • Środki na nowe projekty – sprzedaż wierzytelności może dostarczyć wierzycielowi dodatkowych środków finansowych, które mogą zostać wykorzystane na realizację nowych projektów lub inwestycji.
 • Ograniczenie administracyjnych obciążeń – sprzedaż wierzytelności może pomóc wierzycielowi w zmniejszeniu liczby zadań administracyjnych związanych z dochodzeniem swojej wierzytelności.
 • Zwiększenie płynności finansowej – sprzedaż wierzytelności może poprawić płynność finansową wierzyciela, co może mieć pozytywny wpływ na jego sytuację finansową.
 • Zwiększenie płynności finansowej – sprzedaż wierzytelności pozwala na uzyskanie środków pieniężnych w krótkim czasie, co może pomóc w pokryciu bieżących wydatków lub inwestycji.
 • Minimalizacja ryzyka – jeśli wierzyciel sprzeda wierzytelność, to będzie miał pewność, że otrzyma określoną kwotę, niezależnie od tego, czy dłużnik w końcu ureguluje swoje zobowiązania.
 • Oszczędność czasu i zasobów – jeśli wierzyciel decyduje się na sprzedaż wierzytelności, nie musi zajmować się dalszą windykacją lub postępowaniem sądowym, co może być czasochłonne i kosztowne.
 • Zmniejszenie obciążenia administracyjnego – sprzedaż wierzytelności oznacza, że ​​wierzyciel nie musi już śledzić terminów płatności i wypełniać formalności związanych z dochodzeniem swoich praw.
 • Możliwość skupienia się na podstawowej działalności – jeśli wierzyciel sprzeda wierzytelność, to będzie mógł skupić się na swojej podstawowej działalności, zamiast poświęcać czas i zasoby na windykację wierzytelności.
 • Uniknięcie ryzyka walutowego – sprzedaż wierzytelności może być korzystna dla wierzyciela, jeśli dłużnik działa na rynku zagranicznym i występuje ryzyko kursowe walut.